Onze energie- en oplaaddiensten en oplossingen helpen kosten te verminderen en de netto CO2-uitstoot te verlagen

Trends en toekomst in wet- en regelgeving energie

De markt van energie verandert. De verwachting is dat de huidige energie uit fossiele brandstoffen steeds duurder zal worden. Daarnaast speelt het gebruik van fossiele energie een grote rol in klimaat- en milieuproblemen. Vanuit de overheid wordt het energie beleid, steeds meer, (in-)gericht op de transitie naar duurzame bronnen als zon, wind, warmte en water. Vastgoedeigenaren worden daardoor steeds vaker geconfronteerd met de vraag eigen energie op te wekken, alsook het bieden van oplaadvoorzieningen -en services voor elektrische auto's. Vanaf 2020 moet bijvoorbeeld een minimum aantal laadpalen beschikbaar zijn wanneer u een pand heeft gerenoveerd.

U zoekt dan een partner met kennis. Professioneel. Met verstand van zaken. Betrouwbaar: Elbizz, dé dienstverlener voor energie- en oplaadservices in vastgoed.


Vastgoed belegger / vastgoed eigenaar

Verhoging rendement van uw investering

Technische kostenbesparingen

Besparing energieverbruik

Energielabel optimalisering

Ecologische footprint verbeteringVastgoed beheerder


Eén partij, regie en beheer

Maatwerk, advies & consult

Operationele ontzorging

Administratieve besparingen

Technisch beheer

Vastgoed gebruiker


Dé aanspreekpartner voor gebruikers

Telefonische support & helpdesk

Besparing administratieve kosten

Directe verrekening

Persoonlijk advies