Onze energie- en oplaaddiensten en oplossingen helpen kosten te verminderen en de netto CO2-uitstoot te verlagen

VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE LAADPAS EN OPLADEN

Hoe bestel ik een Elbizz laadpas?

U kunt de Elbizz laadpas aanvragen via ons klantportaal https://elbizz.evc-net.com en vervolgens klikt u op ‘Registreren’, als bedrijf of particulier. Nadat u uw gegevens heeft ingevoerd en bevestigd, ontvangt u ter verificatie van uw aanmelding een e-mail op het e-mailadres van uw registratie. LET OP! Eerst nadat u de link in deze e-mail heeft bevestigd, is uw registratie voltooid.

Heeft u al een account (registratie) bij Elbizz? Dan stuurt u eenvoudig een bericht met het aantal passen dat u wenst te ontvangen. Dit kan via het contactformulier in uw Elbizz account (envelop icoon rechtsboven in de menubalk), via uw eigen email programma naar powercard [at] elbizz.com, of via contactformulier op de  Elbizz website.

Ik heb geen e-mail met link ter verificatie ontvangen?

LET OP! Controleer de tab 'spam/ongewenste e-mail/ trash' in het postvak van uw eigen e-mail programma. Mogelijk heeft uw e-mail beheerder het bericht hier geplaatst.

Ik wil meerdere laadpassen bestellen, hoe doe ik dat?

Wilt u meer dan 1 laadpas bestellen? Dan kunt u bij de registratie van uw klantgegevens het gewenste aantal opgeven bij onderdeel 'Aanvullende informatie'. U kunt hier ook andere vragen en/of opmerkingen plaatsen.

Heeft u al een account bij Elbizz en/of een Power Card laadpas? Dan stuurt u eenvoudig een bericht met het aantal passen dat u wenst te ontvangen. Dit kan via het contactformulier in uw Elbizz account (envelop icoon rechtsboven in de menubalk), via uw eigen email programma naar powercard [at] elbizz.com, of via contactformulier op de  Elbizz website.

Bij welke oplaadpunten kan ik de Elbizz laadpas gebruiken?

U kunt de laadpas gebruiken bij alle openbaar toegankelijke oplaadpunten. Met de Power Card krijgt u toegang tot het grootste en snelst groeiende netwerk. U kunt uw auto opladen in heel Nederland en bij aangesloten netwerken in Europa; u heeft toegang tot 275.000 laadpunten in heel Europa.

Is de Elbizz laadpas een abonnement?

Er zijn geen (maandelijkse) abonnementskosten. Als u de pas niet gebruikt, betaalt u dus niets.

Wat kost de Elbizz laadpas?

Bij aanvraag van de Elbizz Power Card* betaalt u € 16,95 per pas voor de pas en administratie- en verzendkosten. Het betreffende bedrag zal middels automatische incasso éénmalig van uw rekening worden afgeschreven, dan wel per separate factuur in rekening gebracht.

Verwerking per laadsessie slechts € 0,28  en  € 0,024 - € 0,036 per kWh in Nederland

Verwerking per laadsessie   € 0,30 - € 0,90   en € 0,024 - € 0,036 per kWh buiten Nederland

Ik heb een laadpas besteld, wanneer ontvang ik mijn pas?

Nadat de laadpas gereed is voor verzending ontvangt u een email met een bevestiging, een instructiebrief alsmede de factuur. De laadpas wordt per post aan het adres van uw registratie verstuurd. U ontvangt uw laadpas maximaal vijf werkdagen na bevestiging van uw registratie en/of aanvraag.

Kan ik de pas direct gebruiken?

Om veiligheidsredenen is uw laadpas bij ontvangst nog niet geactiveerd. U kunt deze zelf eenvoudig activeren. Bij ontvangst van de laadpas heeft u ook een instructie ontvangen. Daarin is beschreven hoe u de laadpas activeert. Voor gebruik van de laadpas bij openbare laadpalen dient u de optie 'Gebruik voor roaming' in uw account in te schakelen (aanvinken). Het kan tot 48 uur duren voordat u de pas op alle oplaadpunten kunt gebruiken.

Mijn laadpas doet het niet?

Nadat u uw pas heeft geactiveerd, kan het tot 48 uur (werkdagen) duren voordat deze op alle laadpunten wordt geaccepteerd.

Let op! Voor gebruik van de laadpas bij openbare laadpalen dient u de optie 'Gebruik voor roaming' in uw account in te schakelen (aanvinken). De laadpas is dan ingesteld zodat deze gebruikt kan worden bij alle openbare en semiopenbare laadpalen in Nederland.

Er kunnen verschillende oorzaken zijn waarom uw laadtransactie niet start/stopt. Indien een (semi)openbaar laadpunt niet werkt/start of stopt, belt u de provider/(service-)operator van het oplaadpunt. De contactgegevens kunt u vinden op het laadstation en zijn ook beschikbaar via hun website en/of app. De provider/(service-)operator heeft direct inzage (online) in de werking van het oplaadpunt en kan trachten de oorzaak voor u te achterhalen en/of op te lossen.

Indien het een semiopenbaar laadpunt betreft, kunt u ook navraag doen bij het bedrijf of de instelling waar de laadservice wordt aangeboden.

Hoe kan ik het verbruik met mijn laadpas inzien?

Uw verbruikgegevens kunt u inzien door in te loggen op uw account op de gesloten klantensite van Elbizz en Threeforce B.V. / Last Mile Solutions die toegankelijk is via de URL https://elbizz.evc-net.com . U ontvangt per e-mail tevens maandelijks een gespecificeerd overzicht en totaalfactuur.

LET OP! Wij zijn afhankelijk van de eigenaar/beheerder van het oplaadpunt wanneer deze de laadsessies aanlevert. Zolang die niet ontvangen zijn, kunnen deze niet getoond worden in het dashboard van uw persoonlijke account. Dat betekent dat het soms enige tijd kan duren voordat bepaalde (laad-)informatie zichtbaar is. In Nederland is dit over het algemeen snel geregeld, met name bij beheerders met grote landelijke laadnetwerken (bijvoorbeeld Allego, TotalEnergies, Shell Recharge of Fastned).

Laadt u (veel) in het buitenland? Dan kan het voorkomen dat de laadsessie(s) later zichtbaar zijn, in het uiterste geval tot 3 maanden.

Kan ik bij Elbizz kiezen voor een laaddruppel?

Om de kosten voor iedere elektrische rijder zo laag mogelijk te houden, biedt Elbizz uitsluitend een laadpas.

Wat moet ik doen in geval van diefstal of verlies van mijn laadpas?

Om misbruik door derden te voorkomen - bijvoorbeeld door verlies of diefstal - dient uw laadpas zo snel mogelijk geblokkeerd te worden. U kunt uw laadpas zelf de-activeren (blokkeren), de instructies daarvoor heeft u tesamen met uw laadpas ontvangen. Om verlies of diefstal van uw laadpas bij Elbizz te melden, kunt u het contactformulier gebruiken in de backoffice in uw account. Als gebruiker bent u te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het blokkeren van uw laadpas.

Wat zijn de tarieven per kWh?

De laadtarieven voor de oplaadpunten worden bepaald door de exploitant van de laadpaal. U kunt informatie over tarieven verkrijgen via de exploitanten website en/of hun app. Elbizz adviseert de prijsinformatie altijd te controleren voordat u de laadtransactie begint in de Easy Charging Quality App. Hierin vindt u het tarief zoals deze door de exploitant van de laadpaal voor de oplaadsessie bij u in rekening gebracht wordt en verrekend, LET OP! Dit tarief voor de oplaadsessie kan afwijken van de tarieven die in algemeenheid door de laadpaal exploitant/CPO gecommuniceerd worden.  De kosten voor het gebruik van de Elbizz Powercard staan los van het tarief van de laadpaal en zullen samen met het tarief van de laadpaal bij u in rekening gebracht worden. 

Indien het een semiopenbaar laadpunt betreft, kunt u ook navraag doen bij het bedrijf of de instelling waar de laadservice wordt aangeboden.

Heeft Elbizz ook een app?

U kunt de laadpaal app installeren op uw smartphone via de Google Play of Apple store . Met behulp van de Elbizz / Last Miles Solutions laadpaal app kunt u eenvoudig zoeken naar (beschikbare) laadpalen, starten en stoppen van oplaadsessies* en oude afgeronde transacties bekijken.*

Indien prijsinformatie door de exploitant beschikbaar is gesteld, wordt deze via de Elbizz app gedeeld. In de app wordt alle gedeelde prijsinformatie (voor, na en tijdens de transactie) weergeven, zijnde het laadpaal tarief zoals deze voor de oplaadsessie bij u in rekening gebracht wordt en verrekend. LET OP! Dit tarief voor de oplaadsessie kan afwijken van de tarieven die in algemeenheid door de laadpaal exploitant/CPO gecommuniceerd worden. De exploitant van het laadpunt is verantwoordelijk voor de juiste prijsinformatie. Elbizz is niet verantwoordelijk voor afwijking(en) van prijzen en/of tarieven en verrekeningen.

*Enkel mogelijk in combinatie met een Elbizz-account, start/stop uitsluitend bij laadpalen van Elbizz / Last Mile Solutions.

Waar op mijn factuur vind ik de kWh-tarieven en het Elbizz transactietarief?

Elbizz ontvangt van laadpaaleigenaren/-exploitanten totaal bedragen en totaal hoeveelheid stroom (kWh) die u bij hen heeft afgenomen, en/of andere tarieven indien van toepassing. Zij verstrekken Elbizz geen informatie over de prijs per kWh. 

In het geval de exploitant van het laadpunt een eigen starttarief hanteert, zal Elbizz deze regel vermeerderen met het tarief dat geldt voor het gebruik van de elbizz Powercard. Het tarief door de exploitant van het laadpunt gehanteerd per kWh, zal door Elbizz vermeerderd worden met het tarief per kWh dat geld voor het gebruik van de Elbizz Powercard. 

Ook andere door de exploitant van het laadpunt gehanteerde tarieven worden, indien van toepassing, per transactie(-regel) weergegeven. Het betreft bijvoorbeeld oplaadtijd-, connectie- en/of aansluittijdtarief na opladen. U kunt informatie over tarieven verkrijgen via de exploitanten website en/of hun app. Elbizz adviseert de prijsinformatie altijd te controleren voordat u de laadtransactie begint.

Wat zijn de voorwaarden voor het gebruik van de Elbizz laaddiensten?

U kunt hier de algemene voorwaarden Elbizz en Threeforce BV Last Mile Solutions (pdf) inzien en/of downloaden door op onderstaande link te klikken.

VEELGESTELDE VRAGEN OVER LAADSTATIONS EN OPLADEN

Waar kan ik oplaadpunten vinden?

U kunt deze hier vinden of download de Easy Charging Quality App via de Apple Store  of Google Play.

Wat betekent Smart Charging?

Dankzij slimme software in de laadunit wordt het laadproces geoptimaliseerd en dynamisch afgeregeld ten aanzien van het gevraagde vermogen. Dat betekent dat de stroom verdeeld wordt tussen de twee contactdozen, wanneer twee auto's tegelijkertijd zijn aangesloten. Resultaat? Beide auto's worden maximaal geladen.

Wat is een Smart Grid?

Een smart grid is een slimme stroomverdeling tussen geschakelde laadstations. Door een zogenaamde Master-Slave configuratie schakeling, waarbij de Master de ingestelde aansluitwaarde bewaakt, wordt een geoptimaliseerd en dynamisch laadproces tussen alle oplaadpunten van de grid mogelijk. Dat betekent dat met minimale stroom (aansluitwaarde), een maximaal aantal laadpunten kan worden aangesloten. Deze configuratie en installatie is prijstechnisch gunstig en toekomstgericht i.v.m. uitbreiding aantal laadpunten.

Wat wordt bedoeld met Load Balancing?

De Load Balancer zorgt ervoor dat uw elektrische auto altijd optimaal gebruik maakt van de beschikbare stroom op elk moment. Verbruikt u meer stroom in uw huishouden/kantoor, dan laadt de auto minder en omgekeerd. De load balancer meet continu het verbruik op de hoofdaansluiting. De hoeveelheid stroom die 'overblijft', is beschikbaar voor de laadunit(s).

Mijn laadkabel komt niet los van de laadpaal, wat moet ik doen?

LET OP! De laadkabel moet aan de autozijde zijn aangesloten. Voordat u de laadkabel van de laadpaal kunt verwijderen, dient u eerst de laadtransactie te beeindigen. U doet dat door de laadpas voor de kaartlezer te houden. Wanneer het laadstation de transactie heeft beedindigd en de laadstekker is ontgrendeld, neemt u de stekker uit de contactdoos van de laadpaal. Vervolgens haalt u de kabel uit de auto. Heeft dit niet het gewenste resultaat? Herhaal de procedure nogmaals.

In het geval de bovenstaande procedure niet werkt, neem dan telefonisch contact op met de eigenaar/exploitant van de laadpaal. De contactgegevens staan op het laadstation vermeld.

Het laadstation en/of de laadpas werkt niet

Er kunnen verschillende oorzaken zijn waarom een oplaadpunt niet werkt. Indien een (semi)openbaar niet werkt/start, belt u de provider/operator van het oplaadpunt. De contactgegevens kunt u vinden op het laadstation en zijn ook beschikbaar in (onze) app. Indien het een semiopenbaar laadpunt betreft, kunt u ook navraag doen bij het bedrijf of de instelling waar de laadservice wordt aangeboden.

Tips over gebruik van de laadpas, oplaadpunten 

Voor optimaal gemak en maximaal rendement van uw Power Card helpt Elbizz u graag op weg met enkele handige tips en adviezen.