Onze energie- en oplaaddiensten en oplossingen helpen kosten te verminderen en de netto CO2-uitstoot te verlagen

Nieuws, tips en achtergronden over duurzame energie en elektrische mobiliteit

Elektrische auto's net zo veilig als auto's op brandstof

Voor dit onafhankelijke onderzoek, uitgevoerd door CE Delft in opdracht van RVO, zijn 280 bronnen gevonden en bestudeerd en 25 experts geïnterviewd om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen.

In het onderzoek is over 9 verschillende thema’s gekeken naar de veiligheid van elektrische auto’s en laadinfrastructuur. Zo blijkt dat veiligheidsrisico’s die gelden voor elektrische auto’s in veel gevallen ook voor conventionele auto’s gelden en dat hier binnen geen groot onderscheid is.

Uit het onderzoek blijkt verder dat er binnen de thema’s die worden behandeld soms een andere aanpak nodig is bij een incident met een elektrische auto. Zo wordt geconcludeerd dat elektrische auto’s geen groter risico hebben op het veroorzaken van brand in parkeergarages, maar dat een dergelijke brand wel een andere aanpak vraagt. Dat betekent dat VvE's, woningcorporaties en andere vastgoedorganisaties geen beperkingen hebben om veilig(e) laadinfra toe te staan in hun objecten.

Daarom kiezen voor Elbizz

Belangrijke criteria bij elektrisch opladen zijn (brand-)veiligheid, snelheid van laden én duurzame toepassing.

  • Bij een brand in een laadunit van Elbizz zal de interne temperatuurmeting d.m.v. sensoren direct alles afschakelen, ook de aardlekschakelaars zullen worden geactiveerd en uiteindelijk de interne hoofdzekeringen.
  • De aangesloten voertuigen worden te allen tijde ontkoppeld en vrij van spanning gemaakt als er rondom of intern een temperatuur ontstaat die hoger is dan 70 graden Celsius.
  • Dankzij slimme software in de laadunit wordt het laadproces geoptimaliseerd en dynamisch afgeregeld ten aanzien van het gevraagde vermogen.
  • Met een slimme stroomverdeling tussen geschakelde laadstations wordt de ingestelde aansluitwaarde bewaakt en wordt een geoptimaliseerd en dynamisch laadproces tussen alle oplaadpunten van de grid mogelijk.
  • U bent maximaal verzekerd van veiligheid en gemak, zoals het voorkomen van storingen. En mocht er onverhoopt toch nadere service gewenst zijn, dan kunt u volledig terugvallen op een vakkundig servicepartner. Het advies en de service van Elbizz maakt daarin zeker het verschil.

Bent u ook geinteresseerd in veilige en duurzame laadoplossingen voor uw vastgoed en/of parkeergarages? Neem dan contact op met onze specialisten.