Over ELBIZZ

ELBIZZ
Elbizz - we've got the power - is een ambitieus en innovatief bedrijf dat commerciële bedrijven, non-profit instellingen en (semi-)overheden meerwaarde biedt met betrekking tot duurzame autonome en integrale laadinfrastructuur oplossingen voor mobiele elektrische gebruikers.

Onze visie
Elektrisch vervoer is een schone vorm van vervoer en zal de komende jaren een grote vlucht gaan nemen. Steeds meer mensen raken er van overtuigd dat we zuinig moeten zijn op onze planeet. Met onze producten en diensten, gericht op laden en elektrisch rijden, zijn wij in staat aan deze maatschappelijke ontwikkeling concreet vorm te geven door het realiseren van een volledige laadinfrastructuur in Nederland.

Onze missie
Elbizz wil elektrisch rijden in Nederland stimuleren. Wij voelen ons verantwoordelijk voor duurzaamheid. Door elektrisch vervoer te stimuleren verbetert de luchtkwaliteit, vermindert de CO2 uitstoot en de geluidshinder en blijft stedelijk gebied bereikbaar. Dat is goed voor de leefbaarheid en gezondheid van mensen. Centraal in onze missie staat de MVO gedachte.
 
People - met respect voor de sociale omgeving -
Planet - met respect voor onze leefomgeving -
Profit - ondernemen gericht op economische prestaties -


Maatwerk
We willen ons onderscheiden door de aard en inhoud van onze producten en service voor onze afnemers. Het doel van u als klant staat centraal en is leidend. Misschien zijn wij niet de goedkoopste, maar als professionele speler komen we tegemoet aan de eisen en wensen van onze klanten. Als blijkt dat klanten daaraan behoefte hebben, ontwikkelen we nieuwe producten en diensten. We werken zo efficiënt mogelijk met een zo hoog mogelijke kwaliteit.

Totaal ontzorgen
Elbizz wil u als klant zo veel mogelijk uit handen nemen. Door het bieden van een totaalpakket van producten, diensten en service ontzorgen we onze relaties; advies, hardware (elektrische oplaadpunten), installatie, onderhoud & veiligheid.