Elektrisch rijden en laden - NIEUWS

Strategie Duurzame Mobiliteit van de Europese Commissie

 

 

 

 

Juli 2016  Het lang verwachte rapport van de Europese commissie waarin zij haar strategie voor duurzame mobiliteit uitzet is deze week gelekt. In deze strategie stuurt de Europese Commissie aan op de noodzakelijke versnelling van de transitie naar zuinige en schone mobiliteit om in 2050 zero-emissie mobiliteit te realiseren en veel minder vervuiling. Dit wil de commissie bereiken met behulp van, onder andere: eerlijkere prijzen, strengere normen voor autofabrikanten, stimulering van alternatief vervoer en de verbetering van infrastructuur voor elektrische auto’s.

De Europese Commissie heeft met name met de CO2-emissienormen voor voertuigen veel invloed op de snelheid van de transitie naar schone en zuinige mobiliteit. De Strategie voor Duurzaam Transport zet een stevig plan uit voor de stappen die de komende jaren genomen moeten worden met betrekking tot mobiliteit: op naar 100% duurzaam. In 2016 en 2017 zal aan de Strategie voor Duurzaam Transport verdere invulling worden gegeven.

Mobiliteit in de Europese Unie is voor 94% afhankelijk van olie, en dus import. De Europese Commissie zal ook daarom de ontwikkeling, en het gebruik, van alternatieve brandstoffen stimuleren. Een voorbeeld hiervan is het zetten van targets voor autofabrikanten om een minimaal aandeel elektrische auto’s in de Europese Unie te verkopen. Daarnaast is een belangrijk element het verbeteren van de infrastructuur, met name door het plaatsen van meer laadpalen: “Het ultieme doel is om een autorit door Europa mogelijk te maken, waarbij elektrisch laden net zo makkelijk is als bijvullen van de tank.” Hiertoe moet het elektrisch rijden verder gestandaardiseerd worden: zaken zoals beprijzing en aansluiting op het netwerk moeten hetzelfde zijn, ook over de grens. 

Bron: Cleaner Car Contracts